Belastingrente


  •   donderdag 2 mei 2019

Voorkom belastingrente met voorlopige aanslag 
De huidige lage rentestand heeft geen invloed op de hoogte van de belastingrente. Die bedraagt op dit moment 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor alle overige belastingen. Vraagt u voor 1 mei een voorlopige aanslag aan, dan voorkomt u straks een forse afrekening.

Wanneer belastingrente?
U betaalt belastingrente als de fiscus een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan de belastingdienst moet betalen.

Wanneer geen belastingrente?
- U betaalt geen belastingrente als u vennootschapsbelastingplichtig bent en voor 1 april volgend op het belastingjaar aangifte doet en de belastingdienst de gegevens uit uw aangifte 
  ongewijzigd overneemt. Bent u belastingplichtig voor de inkomstenbelasting dan is deze datum 1 mei.
- U betaalt ook geen belastingrente als voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en de voorlopige aanslag in overeenstemming met uw aangifte wordt opgelegd.

Voorkom belastingrente
U kunt belastingrente in ieder geval voor een belangrijk deel of volledig voorkomen door bij een hoge winst voor 1 mei alvast een voorlopige aanslag in te dienen, waarin u hiermee rekening houdt.

Wij verzorgen graag uw voorlopige aanslag. Neem hiervoor contact met ons op.
Share our website